Skip to main content

REGULAMIN:

Regulamin Sklepu Internetowego www.24rower.pl określa zasady sprzedaży oraz zamówień produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.24rower.pl. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dorozumiana poprzez złożenie przez Nabywcę zamówienia na określony produkt objęty ofertą Sklepu Internetowego widniejącego na witrynie www.24rower.pl w momencie składania zamówienia.

I . STRONY UMOWY :
1. Sprzedawca: Sklep rowerowy 24rower.pl.
właścicielem witryny jest firma : AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wileńska 31, 76-200 Słupsk

76 – 200 Słupsk
NIP: 839-32-24-432
REGON: 389742668
tel : 787 787 740

mail : sprzedaz@24rower.pl

2. Jesteśmy oficjalnym, zarejestrowanym dealerem firmy : ROMET. Nabywca: osoba pełnoletnia lub osoba prawna dokonująca zakupu dowolnego produktu objętego ofertą witryny 24rower.pl

II . RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG :
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną online. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez witrynę Sklepu Internetowego.
2. Przedmiotem zawieranej umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest towar objęty ofertą Sklepu Internetowego widniejący na stronie www Sklepu internetowego w momencie składania zamówienia.
3. Ceny podane na witrynie Sklepu Internetowego zawierają VAT i są podane w polskich złotych.
4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producenta :
ARKUS & ROMET GROUP
Podgrodzie
32 c 39-200 Dębica

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY :
1. Wybór towaru na stronie Sklepu Internetowego i potwierdzenie jego zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i złożeniem zamówienia. Zezwala się również na zamówienia drogą telefoniczną i mailową.
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
3. Zamówienie Nabywcy zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy sklepu: 24rower.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Nabywca ma obowiązek podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia oraz weryfikacji danych . W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
5. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z podania niewłaściwych danych, złożenia niewłaściwego zamówienia, podania niewłaściwej liczby sztuk oraz koloru produktu.
6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 dni roboczych – 24rower.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
7. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub na życzenie Nabywcy fakturę VAT. Dokument zapłaty przekazywany jest Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.

IV . FORMA PŁATNOŚĆI:
1. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności:
a) płatność online przez bezpieczny system PayU
b) płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru
c) przedpłata na konto bankowe : MBANK. 04 1140 2004 0000 3102 8177 2535

V . TERMIN DOSTAWY :
1. Termin dostarczenia przesyłki wynosi do 7 dni roboczych.
2. Zamówienie jest przygotowywane w ciągu 2-3 dni przez pracowników sklep-romet.pl oraz w ciągu kolejnych 2-3 dni dostarczane przez firmę kurierską.
3. W przypadku jakichkolwiek spóźnień, spowodowanych np. chwilowym brakiem towaru –Nabywca niezwłocznie zostanie o tym poinformowany przez pracownika sklepu: 24rower.pl.

VI . TRANSPORT:
1. Dostarczenie zamówionego towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź w poszczególnych sytuacjach przez innego przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę. Czas dostarczenia przesyłki ok 2 – 3 dni roboczych.
2. Koszt dostarczenia roweru wynosi zawsze 0 zł. W przypadku zamówienia innego towaru koszt wysyłki podany w formularzu zamówienia: a) przesyłka kurierska zwykła 14 zł b) przesyłka kurierska za pobraniem 19 zł
3. Darmowa wysyłka obowiązuje zawsze do zakupów powyżej 299 zł. W przypadku zamówień na niższą kwotę ceny przesyłek są takie jak w pkt 2.
4. Odbiór towaru od firmy kurierskiej musi zostać potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. W momencie odbioru zamówienia odpowiedzialność za towar przechodzi na stronę Nabywcy.
5. Nabywca ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu – w przypadku uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności osoby dostarczającej produkt.

VII. REKLAMACJA:
1. Nabywcy przysługuje prawo do reklamowania wadliwego towaru na podstawie Gwarancji (pkt. 8) lub tzw. Niezgodności produktu z umową (pkt.9). Nabywcy przysługuje również prawo do odstąpienia umowy (pkt. 10).
2. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni. Koszt wysyłki do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku uznania reklamacji towar zostaje wysłany na koszt Sprzedawcy – w innym przypadku koszty ponosi Nabywca.
3. Reklamowany towar musi :
a) posiadać bezpieczne opakowanie
b) zostać wyczyszczony przed odesłaniem
c) reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym:
dane osobowe klienta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, kopia dokumentu zakupu ( paragon lub faktura) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
4. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie polega na wymianie towaru na nowy, naprawie uszkodzonego towaru bądź zwrot środków na wskazany nr konta czy adres.

VIII. GWARANCJE:
1. Towary będące w ofercie sklepu internetowego www.24rower.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji i zakres jaki obejmuje znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego produktu.( dotyczy rowerów)
3. W przypadku uszkodzenia produktu bądź jego zepsucia w zakresie, który obejmuje gwarancja Nabywca jest zobowiązany do zgłoszenia awarii pracownikowi sklepu internetowego bądź bezpośrednio do producenta – ewentualnie w przypadku rowerów do placówek serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej.
4. Przesyłany towar na gwarancję musi: posiadać bezpieczne opakowanie, zostać wyczyszczony przed odesłaniem.
5. Do odsyłanego towaru na gwarancję należy dołączyć pismo zawierające: dane osobowe klienta, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, kopię dokumentu zakupu ( paragon faktura), w przypadku roweru (karta gwarancyjna) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
6. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wileńska 31, 76-200 Słupsk
7. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania decyzji dotyczącej uznania bądź nieuznania gwarancji w przeciągu 14 dni.
8.Koszt wysyłki towaru na gwarancję ponosi Nabywca. W przypadku uznania gwarancji towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy.

IX . NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ:
1. W razie niezgodności towaru z umową na mocy art. 10 Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Sklep internetowy(24rower.pl) bierze na siebie odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili zakupu produktu i ujawniła się w ciągu 2 lat od dnia zakupu. ( data na paragonie/fakturze VAT)
2. Na Nabywcę nakłada się obowiązek poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej niezgodności przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
3. Nabywca jest zobowiązany przesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z pismem uzasadniającym przyczynę reklamacji i swoje oczekiwania.
4. Ponadto pismo musi zawierać podstawowe informacje takie jak : dane osobowe klienta, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, kopię dokumentu zakupu ( paragon faktura),
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nieprzekraczalnym 14 dni.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niezgodności w produkcie w przypadku, gdy Nabywca został o tym poinformowany przed zakupem towaru.
7. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Wileńska 31, 76 – 200 Słupsk

X . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU:
1.24rower.pl daje prawo Nabywcy na zwrot towaru bez podania przyczyny do 60 dni od dnia odebrania przesyłki bez względu na wybraną formę płatności.
2. O odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru można poinformować Sprzedawcę drogą mailową bądź telefonicznie: tel. 787 787 740

mail: sprzedaz@24rower.pl
3. Towar musi : posiadać oryginalne opakowanie lub i firmowe etykiety, pozostawać w stanie idealnym bez widocznych śladów użytkowania, wraz z towarem należy załączyć oryginalny dowód zakupu – paragon bądź faktura.
4.W przypadku, gdy do kupionego towaru został dodany inny produkt w ramach promocji czy prezentu – należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.
5.Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wileńska 31,  76 – 200 Słupsk
6. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 14 dni dokona weryfikacji otrzymanego towaru z wyżej wymienionymi warunkami i w przypadku, gdy dany produkt je spełni – Sprzedawca zobowiązuję się do zwrotu kosztów. ( Zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów wysyłki).
7. Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wydania pozytywnej decyzji weryfikacyjnej. Zwrot pieniędzy nastąpi na adres bądź wskazany przez Nabywcę nr konta.

XI . KSIĘGOWY DOKUMENT SPRZEDAŻY :
1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawi paragon bądź na życzenie Nabywcy fakturę VAT.
2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć to w formularzu zamówień oraz podać wszystkie potrzebne dane.

XII . UWAGI KOŃCOWE :
1. Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym – 24rower.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
2. 24rower.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia – w przypadku gdy historia współpracy z danym Nabywcą podważa jego wiarygodność i rzetelność.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
4. W sprawach, których nie reguluje Regulamin – podlegają one przepisom Kodeksu Cywilnego.
5. Nabywca składając zamówienie oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych osobowych Nabywcy jest AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Słupsku, przy ul. Wileńska 31.
6. Informacje zawarte na witrynie 24rower.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Należy traktować je jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Prezentowane dane dotyczących towarów są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów.