REGULAMIN:

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep-romet.pl określa zasady sprzedaży oraz zamówień produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep-romet.pl. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dorozumiana poprzez złożenie przez Nabywcę zamówienia na określony produkt objęty ofertą Sklepu Internetowego widniejącego na witrynie www.sklep-romet.pl w momencie składania zamówienia.

I . STRONY UMOWY :
1. Sprzedawca: Sklep rowerowy sklep-romet.pl.
właścicielem witryny jest firma : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiszniewski

ul. Grodzka 8, 76-200 Słupsk

76 – 200 Słupsk
NIP: 8393096365
REGON: 220788236
tel : 787 787 740

mail : sprzedaz@sklep-romet.pl

2. Jesteśmy oficjalnym, zarejestrowanym dealerem firmy : ROMET. Nabywca: osoba pełnoletnia lub osoba prawna dokonująca zakupu dowolnego produktu objętego ofertą witryny sklep-romet.pl

II . RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG :
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną online. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez witrynę Sklepu Internetowego.
2. Przedmiotem zawieranej umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest towar objęty ofertą Sklepu Internetowego widniejący na stronie www Sklepu internetowego w momencie składania zamówienia.
3. Ceny podane na witrynie Sklepu Internetowego zawierają VAT i są podane w polskich złotych.
4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producenta :
ARKUS & ROMET GROUP
Podgrodzie
32 c 39-200 Dębica

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY :
1. Wybór towaru na stronie Sklepu Internetowego i potwierdzenie jego zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i złożeniem zamówienia. Zezwala się również na zamówienia drogą telefoniczną i mailową.
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
3. Zamówienie Nabywcy zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy sklepu: sklep-romet.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Nabywca ma obowiązek podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia oraz weryfikacji danych . W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
5. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z podania niewłaściwych danych, złożenia niewłaściwego zamówienia, podania niewłaściwej liczby sztuk oraz koloru produktu.
6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 dni roboczych – sklep – romet.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
7. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub na życzenie Nabywcy fakturę VAT. Dokument zapłaty przekazywany jest Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.

IV . FORMA PŁATNOŚĆI:
1. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności:
a) płatność online przez bezpieczny system PayU
b) płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru
c) przedpłata na konto bankowe : DB Bank 55 1910 1048 2683 8176 2068 0001

V . TERMIN DOSTAWY :
1. Termin dostarczenia przesyłki wynosi do 7 dni roboczych.
2. Zamówienie jest przygotowywane w ciągu 2-3 dni przez pracowników sklep-romet.pl oraz w ciągu kolejnych 2-3 dni dostarczane przez firmę kurierską K-EX.
3. W przypadku jakichkolwiek spóźnień, spowodowanych np. chwilowym brakiem towaru –Nabywca niezwłocznie zostanie o tym poinformowany przez pracownika sklepu: sklep-romet.pl.

VI . TRANSPORT:
1. Dostarczenie zamówionego towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX bądź w poszczególnych sytuacjach przez innego przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę. Czas dostarczenia przesyłki ok 2 – 3 dni roboczych.
2. Koszt dostarczenia roweru wynosi zawsze 0 zł. W przypadku zamówienia innego towaru koszt wysyłki podany w formularzu zamówienia: a) przesyłka kurierska zwykła 14 zł b) przesyłka kurierska za pobraniem 19 zł
3. Darmowa wysyłka obowiązuje zawsze do zakupów powyżej 299 zł. W przypadku zamówień na niższą kwotę ceny przesyłek są takie jak w pkt 2.
4. Odbiór towaru od firmy kurierskiej musi zostać potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. W momencie odbioru zamówienia odpowiedzialność za towar przechodzi na stronę Nabywcy.
5. Nabywca ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu – w przypadku uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności osoby dostarczającej produkt.

VII. REKLAMACJA:
1. Nabywcy przysługuje prawo do reklamowania wadliwego towaru na podstawie Gwarancji (pkt. 8) lub tzw. Niezgodności produktu z umową (pkt.9). Nabywcy przysługuje również prawo do odstąpienia umowy (pkt. 10).
2. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni. Koszt wysyłki do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku uznania reklamacji towar zostaje wysłany na koszt Sprzedawcy – w innym przypadku koszty ponosi Nabywca.
3. Reklamowany towar musi :
a) posiadać bezpieczne opakowanie
b) zostać wyczyszczony przed odesłaniem
c) reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym:
dane osobowe klienta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, kopia dokumentu zakupu ( paragon lub faktura) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
4. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie polega na wymianie towaru na nowy, naprawie uszkodzonego towaru bądź zwrot środków na wskazany nr konta czy adres.

VIII. GWARANCJE:
1. Towary będące w ofercie sklepu internetowego www.sklep – romet.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji i zakres jaki obejmuje znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego produktu.( dotyczy rowerów)
3. W przypadku uszkodzenia produktu bądź jego zepsucia w zakresie, który obejmuje gwarancja Nabywca jest zobowiązany do zgłoszenia awarii pracownikowi sklepu internetowego bądź bezpośrednio do producenta – ewentualnie w przypadku rowerów do placówek serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej.
4. Przesyłany towar na gwarancję musi: posiadać bezpieczne opakowanie, zostać wyczyszczony przed odesłaniem.
5. Do odsyłanego towaru na gwarancję należy dołączyć pismo zawierające: dane osobowe klienta, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, kopię dokumentu zakupu ( paragon faktura), w przypadku roweru (karta gwarancyjna) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
6. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiszniewski ul. Wileńska 31, 76-200 Słupsk
7. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania decyzji dotyczącej uznania bądź nieuznania gwarancji w przeciągu 14 dni.
8.Koszt wysyłki towaru na gwarancję ponosi Nabywca. W przypadku uznania gwarancji towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy.

IX . NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ:
1. W razie niezgodności towaru z umową na mocy art. 10 Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Sklep internetowy(sklep-romet.pl) bierze na siebie odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili zakupu produktu i ujawniła się w ciągu 2 lat od dnia zakupu. ( data na paragonie/fakturze VAT)
2. Na Nabywcę nakłada się obowiązek poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej niezgodności przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
3. Nabywca jest zobowiązany przesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z pismem uzasadniającym przyczynę reklamacji i swoje oczekiwania.
4. Ponadto pismo musi zawierać podstawowe informacje takie jak : dane osobowe klienta, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, kopię dokumentu zakupu ( paragon faktura),
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nieprzekraczalnym 14 dni.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niezgodności w produkcie w przypadku, gdy Nabywca został o tym poinformowany przed zakupem towaru.
7. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiszniewski ul.Wileńska 31, 76 – 200 Słupsk

X . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU:
1. Sklep-Romet.pl daje prawo Nabywcy na zwrot towaru bez podania przyczyny do 60 dni od dnia odebrania przesyłki bez względu na wybraną formę płatności.
2. O odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru można poinformować Sprzedawcę drogą mailową bądź telefonicznie: tel. 534 135 824

mail: sprzedaz@sklep-romet.pl
3. Towar musi : posiadać oryginalne opakowanie lub i firmowe etykiety, pozostawać w stanie idealnym bez widocznych śladów użytkowania, wraz z towarem należy załączyć oryginalny dowód zakupu – paragon bądź faktura.
4.W przypadku, gdy do kupionego towaru został dodany inny produkt w ramach promocji czy prezentu – należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.
5.Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiszniewski ul. Wileńska 31,  76 – 200 Słupsk
6. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 14 dni dokona weryfikacji otrzymanego towaru z wyżej wymienionymi warunkami i w przypadku, gdy dany produkt je spełni – Sprzedawca zobowiązuję się do zwrotu kosztów. ( Zwrot pieniędzy nie obejmuje kosztów wysyłki).
7. Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wydania pozytywnej decyzji weryfikacyjnej. Zwrot pieniędzy nastąpi na adres bądź wskazany przez Nabywcę nr konta.

XI . KSIĘGOWY DOKUMENT SPRZEDAŻY :
1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawi paragon bądź na życzenie Nabywcy fakturę VAT.
2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć to w formularzu zamówień oraz podać wszystkie potrzebne dane.

XII . UWAGI KOŃCOWE :
1. Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym – www.sklep-romet.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
2. Sklep-romet.plzastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia – w przypadku gdy historia współpracy z danym Nabywcą podważa jego wiarygodność i rzetelność.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
4. W sprawach, których nie reguluje Regulamin – podlegają one przepisom Kodeksu Cywilnego.
5. Nabywca składając zamówienie oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiszniewski z siedzibą w Słupsku, przy ul.Wileńska 313.
6. Informacje zawarte na witrynie www.sklep-romet.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Należy traktować je jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Prezentowane dane dotyczących towarów są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów.