Skip to main content

VII. REKLAMACJA:
1. Nabywcy przysługuje prawo do reklamowania wadliwego towaru na podstawie Gwarancji (pkt. 8) lub tzw. Niezgodności produktu z umową (pkt.9). Nabywcy przysługuje również prawo do odstąpienia umowy (pkt. 10).
2. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni. Koszt wysyłki do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku uznania reklamacji towar zostaje wysłany na koszt Sprzedawcy – w innym przypadku koszty ponosi Nabywca.
3. Reklamowany towar musi :
a) posiadać bezpieczne opakowanie
b) zostać wyczyszczony przed odesłaniem
c) reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym:
dane osobowe klienta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, kopia dokumentu zakupu ( paragon lub faktura) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
4. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie polega na wymianie towaru na nowy, naprawie uszkodzonego towaru bądź zwrot środków na wskazany nr konta czy adres.