Skip to main content

IX . NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ:
1. W razie niezgodności towaru z umową na mocy art. 10 Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Sklep internetowy(24rower.pl) bierze na siebie odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili zakupu produktu i ujawniła się w ciągu 2 lat od dnia zakupu. ( data na paragonie/fakturze VAT)
2. Na Nabywcę nakłada się obowiązek poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej niezgodności przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
3. Nabywca jest zobowiązany przesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z pismem uzasadniającym przyczynę reklamacji i swoje oczekiwania.
4. Ponadto pismo musi zawierać podstawowe informacje takie jak : dane osobowe klienta, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, kopię dokumentu zakupu ( paragon faktura),
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nieprzekraczalnym 14 dni.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niezgodności w produkcie w przypadku, gdy Nabywca został o tym poinformowany przed zakupem towaru.
7. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: AKM POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Wileńska 31, 76 – 200 Słupsk

X . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU:
1. 24rower.pl daje prawo Nabywcy na zwrot towaru bez podania przyczyny do 60 dni od dnia odebrania przesyłki bez względu na wybraną formę płatności.
2. O odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru można poinformować Sprzedawcę drogą mailową bądź telefonicznie: tel. 787-787-740